Endringer i frikortordningen

Frikort-ordningen for helsetjenester er forenklet fra 1. januar 2021. De to frikort-ordningene er blitt til én ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestene.

Det nye taket for frikort for helsetjenester er 2460 kroner.