Priser – Rolf Lindin

Tjeneste/behandlingPriser fra kr
Konsultasjon620
Undersøkelse inkludert 2 røntgenbilder, tannrens og hygienetillegg900
Tannrens500
Etterkontroll 350
Bedøvelse160
Hygienetillegg/oppdekking pr besøk (*)180
Oppdekking ved kirurgi350
Røntgenbilde pr stk120
OPG (panoramarøntgen)700
Fylling, 1 flate900
Fylling, 2 flater1300
Fylling, 3 flater1600
Fylling, 4 flater1900
Fylling, 5 flater2200
Midlertidig fylling 550
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)3350
Rotfylling av liten jeksel (tann 4 til 5)3950
Rotfylling av jeksel (tann 6 til 8)4950
Rotstift2600
Krone inkl. tannteknikk6200
Bro pr ledd inkl. tannteknikk6000
Helprotese pr kjeve inkl. tannteknikk12000
Delprotese pr kjeve inkl. tannteknikk13500
Ukomplisert tanntrekking950
Komplisert tanntrekking1450
Systematisk behandling av periodontitt pr 30 min (**)630
Bleking inkl. blekeskinner to kjever 3600
Bleking inkl. blekeskinner én kjeve2500
Hard bittskinne inkl. undersøkelse og etterkontroll (Helfo refusjon trekkes fra dette beløp)3600

* Hvert besøk debiteres med hygienetillegg
** Egenandel, resten av honorar dekkes av Helfo

Kostnadsoverslag på behandlinger over kr 5000,- gis skriftlig. Avbestilling senere enn 24 timer før timeavtale, debiteres med kr 600,- per halvtime.