Implantatbehandling

Hvis du mangler en eller flere tenner, eller har en tannprotese som ikke fungerer, kan implantater være en god løsning for deg. Et implantat er en titanskrue som kirurgisk opereres inn i kjevebeinet, dette vil etter ca. 3 mnd. gro fast i beinet slik at man kan feste tenner eller proteser på toppen av dette. En slags kunstig tannrot.

Anders og Morten har gjennomført to implantatkurs i regi av Nobel, og det er de som gjør implantatbehandlinger hos oss. Nobel er et av verdens ledende firmaer på implantater, det sikrer at vi til enhver tid jobber med de beste løsningene som finnes innenfor implantatenes verden! For å sikre at pasientene våre får de mest optimale løsningene som finnes på markedet i dag holder vi oss hele tiden oppdatert på teknikker og metoder, og etterutdanner oss kontinuerlig.

I kompliserte tilfeller der vår kompetanse ikke strekker til, eller i caser der det er trygderefusjon fra HELFO samarbeider vi med dyktige oral kirurger som tar seg av implantatoperasjonen.

Synes du dette høres spennende ut, ta kontakt med oss og få en vurdering!