Priser – Elsa Sundsvold

Tjeneste/behandlingPriser fra kr
Undersøkelse inkludert 2 røntgenbilder, tannrens og hygienetilleggKr. 1350,-
TannrensKr. 2400,-  pr. time
Etterkontroll Tidsdebitering
BedøvelseKr.  150,-
Hygienetillegg/oppdekking pr besøk (*)Kr.  150,-
Oppdekking ved kirurgi
Røntgenbilde pr stkKr.  150,-
OPG (panoramarøntgen)Kr.  750,-
Fylling, 1 flateKr. 1200,-
Fylling, 2 flaterKr. 1600,-
Fylling, 3 flaterKr.  2000,-
Fylling, 4 flaterKr. 2250,-
Fylling, 5 flaterKr. 2500,-
Midlertidig fylling Kr.  650,-
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)Kr. 3000,- Pr. time
StiftkonusKr. 2300,-
Krone inkl. tannteknikkKr 4800 + t.tekn.
Helprotese pr kjeve ekskl. tannteknikkKr. 8000 + t.tekn.
Delprotese pr kjeve ekskl. tannteknikkKr. 9500 + t.tekn.
Ukomplisert tanntrekkingKr. 1350,-
Komplisert tanntrekkingTidsdebitering
Systematisk behandling av periodontitt pr 30 min (**)Kr.  420,-
Bleking inkl. blekeskinner to kjever Kr 4100,-
Bleking inkl. blekeskinner én kjeveKr. 3100,-
Hard bittskinne inkl. undersøkelse og etterkontroll (**)Kr.  1330,-

* Hvert besøk debiteres med hygienetillegg

** Egenandel, resten av honorar dekkes av Helfo

Kostnadsoverslag på behandlinger over kr 5000,- gis skriftlig. 

Avbestilling senere enn 24 timer før timeavtale, debiteres med kr 600,- per halvtime.